Almedalsveckan – Länsstyrelserna arrangerar seminarier om flyktingsituationen

Politikerveckan i Almedalen närmar sig och med den tre förmiddagsseminarier som Länsstyrelserna anordnar. Seminarierna, under temat #nyttläge, berör situationen som Sverige är i efter den flyktingmottagning som kulminerade i höstas.

​Seminarierna är förlagda till Länsstyrelsens trädgård i Visby onsdagen den 6 juli kl. 9-12.

Delseminarium 1: Nytt läge – Sverige tillsammans?

Många aktörer över hela Sverige har under våren träffats för att diskutera de utmaningar som vi regionalt och kommunalt står inför när det gäller att bygga ett hållbart samhälle där vi möter upp och kan tillvarata de resurser som finns hos alla nyanlända. Vilken bild har framträtt? Vilka initiativ och arbetsformer har identifierats och hur går vi vidare?

Panel:

 • Erik Nilsson, statssekreterare, Arbetsmarknadsdepartementet
 • Lars Bäckström, landshövding, Länsstyrelsen i Västra Götaland
 • Per-Arne Andersson, chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad, SKL
 • Lillemor Lindell, projektledare idrottens inkluderingsarbete, Riksidrottsförbundet
 • Sohrab Fadai, regionchef för Företagarna, Dalarna
 • Anna Ekström, GD Skolverket 

Delseminarium 2: Nytt läge – boende för alla?

En stor och uppenbar utmaning är bostadssituationen runt om i landet. I många kommuner rådde redan innan hösten bostadsbrist och nu krävs nytänkande, snabbhet och kanske förändrade processer för att få fart på bostadsbyggandet.

Panel:

 • Johan Löfstrand, vice ordförande civilutskottet
 • Chris Heister, landshövding, Länsstyrelsen i Stockholm
 • Gunilla Glasare, chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, SKL
 • Pelle Björklund, VD Svenska Bostäder
 • Mikael Granat, VD Willhem
 • Elisabet Weber, länsarkitekt, Länsstyrelsen i Skåne
 • Janna Valik, GD, Boverket 

Delseminarium 3: Nytt läge – hållbart samhällsbygge, men hur?

Boendet är en förutsättning men för att bygga ett nytt liv i ett nytt land måste man lära sig språket, få ett arbete och bli en del av det samhälle man lever i. Ju snabbare den processen kan påbörjas desto bättre. Här krävs alla goda krafter, engagemang och stor förmåga till nytänkande.

Panel:

 • Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister
 • Clas Olsson, biträdande generaldirektör, Arbetsförmedlingen
 • Lena Micko, ordförande, SKL
 • Kristina Alsér, landshövding, Länsstyrelsen i Kronoberg
 • Anders Danielsson, generaldirektör, Migrationsverket
 • Lars-Göran Johansson, vice VD, Svenskt näringsliv