Ny e-tjänst – komplettering eller yttrande i ärende

Länsstyrelsen har nu en e-tjänst som gör det enklare att lämna in kompletteringar eller yttranden i ärenden.

För att förenkla för våra kunder och kunna erbjuda fler digitala alternativ lanserar vi nu en e-tjänst för  kompletteringar och yttranden. Handlingarna kommer automatiskt in i ärendet och vi bekräftar direkt att vi tagit emot dem.

Förhoppningen är även att den nya e-tjänsten leder till en stor effektivisering för registreringen av handlingar hos Länsstyrelsen.

E-tjänst – komplettering eller yttrande i ärende