Många sökte pengar till stöd för nyanlända

I år kommer länsstyrelserna att dela ut omkring 50 miljoner kronor till landets kommuner för deras arbete med flyktingguider och familjekontakter. Antalet ansökningar har varit rekordstort. Länsstyrelsen i Västra Götaland delar ut drygt 7,6 miljoner kronor till 12 kommuner i länet.

Länsstyrelserna delar varje år ut utvecklingsmedel till kommuner runt om i Sverige för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter för nyanlända invandrare. Ersättning lämnas till verksamheter som syftar till att underlätta etableringen i samhället, skapa nätverk, stödja språkinlärning eller ge socialt stöd till ensamkommande barn. För 2016 hade länsstyrelserna drygt 50 miljoner kronor att fördela totalt, och sista ansökningsdag för kommunerna var den 9 maj. En av årets prioriteringsgrunder har varit samverkan, exempelvis mellan en kommun och civilsamhället, andra kommuner eller myndigheter. Totalt sett har länsstyrelserna fått in 220 ansökningar, vilket är fler än tidigare i år.

I Västra Götalands län kom det in 27 ansökningar. 12 kommuner får nu dela på drygt 7,6 miljoner kronor. Ale kommun får det största bidraget på drygt 1 miljon kronor för utveckling och etablering av mötesplats Spinneriet. Se lista på samtliga kommuner i länet som fått stöd.

Länsstyrelsen i Jönköpings län är sedan 2014 ansvarig för att fatta beslut om och betala ut medel till de sökande kommunerna. Beslut har nu fattats i så gott som samtliga ärenden och pengarna kommer att betalas ut till de kommuner som fått bifall senast under vecka 26.