Klimatsmarta projekt i länet får stöd med närmare 16 miljoner

Nu har tio nya projekt i Västra Götalands län beviljats stöd för att minska sina koldioxidutsläpp genom det statliga Klimatklivet.

Totalt har 84 ansökningar beviljats stöd i Västra Götaland, flest i hela landet, sedan starten 2015. Klimatklivets satsningar beräknas minska utsläppen av växthusgaser med 35 000 ton årligen i länet.

–Det är mycket positivt att fler och fler vill vara med och ställa om till ett fossilfritt samhälle, säger Kristina Flisberg, energi- och klimatstrateg på Länsstyrelsen Västra Götaland.
 
I denna beslutsomgång beviljas bland annat stöd till investering i biokol för uppvärmning inom lantbruk. Restprodukter från spannmål ska utnyttjas till biomassa. 

Stöd beviljas även till Orkla Foods Sverige AB som ska ersätta stora mängder fossilt bränsle med förnyelsebar och lokalt producerad biogas. En annan åtgärd som får stöd är FordonsGas Sverige AB som ska sätta upp tankstation för fossilfritt drivmedel.

 I den här omgången har det beviljats stöd för närmare 16 miljoner kronor. Totalt har Klimatklivet beviljat stöd för 137 miljoner kronor till Västra Götalands län.  

Samtliga projekt i länet som får stöd i den här omgången:

  • Krokslätts Parkering AB, laddstationer, 626 000 kr
  • Quadriga AB, laddinfrastruktur, 272 867 kr
  • FordonsGas Sverige AB, tankstation för fordonsgas, 4 875 000 kr
  • Orkla Food Sverige AB, ny energicentral, 4 780 000 kr
  • Biofuel Express AB, tankstation fossilfritt drivmedel, 294 749 kr
  • Timmele Plantskola AB, konvertering till bergvärme, 117 000 kr
  • Hjelmsäters Egendom, klimatpositiv värme/biokol, 1 808 625 kr
  • Berguvens samfällighet, hemmaladdning, 280 000 kronor
  • HSB Bostadsrättsför. Utsikten, Borås, laddstolpar, 394 300 kr
  • Skaraborgs Träförädling AB, närvärmecentral, 2 449 428 kr

Läs Naturvårdsverkets pressmeddelande: 62 nya lokala klimatprojekt får stöd genom Klimatklivet

FAKTA
Klimatklivet är ett investeringsstöd som ska gå till åtgärder som minskar växthusgasutsläppen i linje med lokala och regionala strategier. Alla, förutom privatpersoner, kan söka investeringsstödet. Exempelvis kommuner, företag, landsting, organisationer och stiftelser. Du söker stödet hos Länsstyrelsen i ditt län. Länsstyrelsen skriver sedan ett yttrande och skickar ansökan vidare till Naturvårdsverket. Det är Naturvårdsverket som fattar beslut om vilka investeringar som får stöd. Det rör sig om 600 miljoner kronor under 2016 och sedan 700 miljoner kronor årligen under perioden 2017-2020. Under 2017 kommer nya möjligheter att söka pengar. Den första av fyra ansökningsomgångar är öppen 9-31 januari.

Läs mer om Klimatklivet


Kontakta oss

Pressansvarig:
Anita Nilsson
Telefon: 010-224 45 46
Mobil: 0736-60 51 18