60 miljoner till länets vattenvård

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) fördelar i år totalt 400 miljoner kronor till Länsstyrelserna för arbete med vattenvård. Drygt 60 miljoner går till Västra Götaland.
Sötvattensjö

Pengarna får användas för åtgärder för havs- och vattenmiljön, havsplanering, vattenförvaltning, kalkning, fiskevård, åtgärdsprogram för hotade arter och lokala vattenvårdsprojekt.

Mest slantar går till Länsstyrelsen i Västra Götaland. Drygt 60,6 miljoner kronor. Andra får väsentligt mindre.

- Det ser väldigt olika ut, men det har naturliga orsaker, säger Björn Sjöberg, chef på avdelningen för havs- och vattenförvaltning vid HaV.

- Vad gäller åtgärder för vattenförvaltning är anslaget ganska jämnt fördelat i Sverige medan behovet av kalkningsåtgärder är väldigt stort i Västsverige och Värmland jämfört med andra delar av landet.

Här kan du läsa pressmeddelandet från Havs- och vattenmyndigheten.