Nu har vi 500 naturreservat i länet

Nu har vi 500 naturreservat i Västra Götalands län. Det blev Knäckekullarna med Falkberget, i Vänersborgs kommun, som fick den äran att fylla jämnt.
Bild från naturresevatet Knäckekullarna

År 1923 skyddades Östra och Västra Fågelön i Vänern. Föregående år (alltså 1922) hade nämligen en liten koloni skrattmåsar upptäckts på öarna. Det var en sällsynt svensk häckfågel vid tidpunkten. Skrattmåsen är numera en vanlig fågel. Trots det ligger skyddet av Fågelöarna fast. Öarna är fortfarande viktiga för häckande änder, måsar och tärnor.

Sedan dess har skogar, hagar, ängar, strömmar, sjöar och hav skyddats. Bland naturreservaten finns några av länets mest välutnyttjade fritidsområden. Här hittar du exempelvis en rad badvänliga skärgårdsområden, tranmarkerna vid Hornborgasjön och motionsrundorna i Delsjöområdet.

- Naturreservaten speglar inte bara länets natur utan ger också oss människor möjlighet att uppleva och vistas i våra finaste och mest värdefulla naturområden, säger Johan Jannert.

För närvarande ligger vårt fokus på att skydda värdefulla skogar, marina områden och tätortsnära naturområden. Under senare tid har också markägarnas engagemang i skyddsarbetet blivit allt viktigare. Allt fler naturreservat bildas efter att markägare kontaktat Länsstyrelsen. I Västra Götaland län är numera 2,25 procent av den produktiva skogsmarken skyddad som naturreservat.

 

Fakta om naturreservaten i länet


Äldst:
Östra och Västra Fågelön (Götene kommun), år 1923
 
Störst:
Väderöarna (Tanums kommun), 18 274 hektar
 
Minst:
Skultorpsprofilen (Skövde kommun), 0,05 hektar
 
Nordligast:
Kölviken, Bengtsfors kommun
 
Östligast:
Uvviken-Kyrkogårdsön, Karlsborgs kommun
 
Sydligast:
Fegen, Svenljunga kommun, Falkenbergs kommun och Gislaveds kommun
 
Västligast:
Väderöarna, Tanums kommun

Flest:
Falköpings kommun, 35 naturreservat.
På andra plats ligger Skövde kommun med 32 reservat.

 

Läs mer om länets naturreservat