25 miljoner extra till kommunerna för arbete med asylsökande

I år kommer länsstyrelserna att dela ut omkring 75 miljoner kronor till kommunerna för deras arbete med flyktingguider och familjekontakter. 50 miljoner kronor delades ut redan i våras och nu har det beslutats om ytterligare 25 miljoner. Av de extra medlen har 3,6 miljoner kronor gått till kommuner i Västra Götaland.

De 3,6 miljonerna som gått till Västra Götalands län har fördelats på sju projekt varav Kulturvän i Karlsborgs kommun fått mest – närmare 780 000 kronor.

Länsstyrelserna delar varje år ut utvecklingsmedel till kommuner runt om i Sverige för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter. Ersättning lämnas till verksamheter som syftar till att underlätta etableringen i samhället, skapa nätverk, stödja språkinlärning eller ge socialt stöd till ensamkommande barn. För 2016 hade länsstyrelserna initialt drygt 50 miljoner kronor att fördela, med nyanlända invandrare med uppehållstillstånd som målgrupp. Genom regeringens vårändringsbudget tillfördes ytterligare 25 miljoner kronor, pengar som framförallt skulle gå till insatser riktade till målgruppen asylsökande. Insatserna genomförs ofta av en kommun i samverkan med aktörer från civilsamhället.

Sista ansökningsdag i årets andra utlysningsomgång var den 7 oktober. Totalt inkom 152 ansökningar, varav 77 beviljades helt eller delvis.

Länsstyrelsen i Jönköpings län är sedan 2014 ansvarig för att fatta beslut om och betala ut medel till de sökande kommunerna. Beslut har nu fattats i samtliga ärenden och pengarna kommer att betalas ut till de kommuner som fått bifall senast under vecka 48.