2016 års utvecklingsmedel till utveckling av skyddat boende

Länsstyrelsen Skåne har beslutat att fördela 5 525 000 kronor till 16 verksamheter för utveckling av skyddat boende för våldsutsatta kvinnor. Beslutet fattas i samråd med Länsstyrelsen Stockholm och Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Synpunkter har också inhämtats från länsstyrelsen i det län som respektive sökande har sin verksamhet.