Mona Sahlin medverkar i Samling för demokrati

Den 27 januari är den internationella minnesdagen för förintelsen. Vid årets Samling för demokrati i Göteborg är Mona Sahlin huvudtalare och bland de medverkande återfinns även representanter från Göteborgs Stads ungdomsfullmäktige.
Mona Sahlin. Foto: Sören Andersson

För att hedra förintelsens offer och för att väcka diskussion om mänskliga rättigheter inbjuder Länsstyrelsen Västra Götaland, tillsammans med samtliga riksdagspartier i Göteborg, till Samling för demokrati.

Mona Sahlin, tidigare partiledare för Socialdemokraterna, är årets huvudtalare och kommer att tala under rubriken ” Vad står mänskliga värden för i dagens Europa?”. Hon utsågs av regeringen 2014 till nationell samordnare mot våldsbejakande extremism . 

Vid samlingen medverkar även representanter från ungdomsfullmäktige i Göteborgs Stad i ett panelsamtal om ungas delaktighet ”Från reaktion till handling”. 

Ungdomsfullmäktige består av ett hundratal ungdomar 12-17 år från alla stadsdelar i Göteborg. De träffas för att diskutera olika frågor som rör unga med syftet att kunna påverka politiken och utvecklingen av staden.

I samband med Samling för demokrati visas en liten utställning som består av texter och bilder ur Monica Hirschs kommande bok ”Det tysta arvet – romer i skuggan av ett folkmord”.

Skolor, elevråd, ungdomspartier, invandrarföreningar med flera har bjudits in att vara med vid årets manifestation. Arrangemanget genomförs i samarbete med Göteborgs universitet, Göteborgs Stad och Judiska församlingen.

TID: Onsdagen den 27 januari kl. 15:00-18:00

PLATS: Göteborgs universitet, Aulan, Vasaparken, Göteborg

Läs mer i programmet för dagen.


Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21
 
Kommunikationschef:
Annika Braide
annika.braide@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 45 43
Mobil: 0736-67 51 88