Vad tycker du om vår webbplats?

Från och med den 1 oktober kommer vi ha en enkät på vår webbplats. Enkäten kommer innehålla frågor kring användbarheten och innehållet på webbplatsen.

Utvärderingen ska ge en genomlysning av vår webbplats och nå så många målgrupper som möjligt. Du som besökare får ge svar på vad du anser viktigt inom områden som till exempel användarvänlighet, information, design och kontakt genom att fylla i en enkät.

Ska ge en bild av nuläget

Efterföljande analys av resultaten ska bland annat ge svar på våra styrkor och förbättringsområden jämfört med liknande webbplatser. Syftet är att få en bild av nuläget och ta fram en prioritering för kommande insatser vi behöver göra.

Enkäten kommer ligga ute cirka 6-7 veckor.