Utbildningar i systemet VISS

VattenInformationsSystem Sverige (VISS) innehåller information om Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. Vi kommer att hålla live-visningar av systemet i vecka 47 och 48.

I november och december kommer vi att hålla två olika webbutbildningar i VISS.

Mer information och anmälan finns på VISS-Hjälp:

VISS-Hjälp

Pass 1: Använda kartorna i VISS

Visningen tar 45-60 minuter där vi går igenom:

  • Hur kartorna fungerar i VISS
  • Vilken information som finns att hitta i de olika kartorna
  • Vi visar även en del bra verktyg som kan underlätta arbetet

Pass 2: Hitta i VISS

Visningen tar 60-80 minuter där vi går igenom vilken information som finns i VISS och hur du hittar ditt vatten. Vi tittar mer på:

  • Vilken information som finns för en vattenförekomst
  • Hur du söker fram åtgärder och vilken information som finns där
  • Hur du söker fram områdesstatistik
  • Hur du kan exportera data

Om du inte har möjlighet att delta på live-visningarna finns även kortare inspelade filmer om olika delar i VISS på Youtube.

Vattenmyndigheterna på Youtube

Målgrupp för utbildningarna är länsstyrelser, kommuner, vattenråd och intresserad allmänhet.