Upptäck kulturarv vid sjöar och vattendrag

Vid sjöar och vattendrag finns många fina kulturmiljöer och lämningar med anknytning till vatten. Kvarnar, sågar, tvättstugor, broar och ängslador är exempel på sådana. Nu finns en broschyr framtagen av Länsstyrelserna som informerar om olika typer av kulturarv vid vatten och uppmanar till vård och bevarande av dessa.

Bor du vid en sjö, bäck eller å uppskattar du säkert vattnets porlande, kluckande och grönskans spegling i ytan. Du är kanske beroende av vattnet för bevattning eller som dricksvatten. Ja, vattendragen är på många sätt en fantastisk resurs och har alltid varit.

Mycket av vår kulturhistoria hör nära samman med våra vattendrag. Här fiskades, flottades och tvättades det till exempel. Ibland kan det vara svårt för oss idag att föreställa oss all livlig aktivitet som präglade vattendragens landskap.

Broschyren - Upptäck kulturarv vid sjöar och vattendrag.

Broschyren kan beställas från Länsstyrelsen Västra Götaland.

Projektet ”Vårda vattendragens kulturarv” drivs av länsstyrelserna i Blekinge, Gotland, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Skåne, Västra Götaland och Östergötland län.

Bykhus. Illustratör: Niklas Johansson