Tidsplaner för jordbrukarstöden justeras med fokus på mjölkföretagen

I ljuset av den hårda konkurrensen på den globala mjölkmarknaden ser Jordbruksverket över tidsplaner och prioriteringar för utbetalningar av jordbrukarstöd, med fokus på att underlätta för svenska mjölkföretag.

Förändringarna innebär:

  • dubbla utbetalningsomgångar i december när det gäller gårdsstödet,
  • en högre andel delutbetalningar i december av nya miljöersättningar, samt
  • en delutbetalning av kompensationsstödet i början av 2016.

Dessutom planeras utbetalningar nu i oktober till lantbrukare som har miljöersättningsåtaganden från det tidigare landsbygdsprogrammet.  

Du kan läsa hela pressmeddelandet på Jordbruksverkets webbplats. Även en detaljerad information om utbetalningarna och vilka typer av företag som omfattas av dem finns i utbetalningsplanen på Jordbruksverkets webbplats, som uppdateras kontinuerligt när det finns mer exakta besked att ge.