Störningar på webbplatsen lördagen den 7 mars

I helgen kommer underhållsarbete att utföras i länsstyrelsernas IT-miljö. Det medför störningar på webbplatsen till och från mellan klockan 9.00 och 21.00 lördagen den 7 mars.
Alla system som nås via webbplatsen berörs, till exempel våra e-tjänster, våra karttjänster  och Länsstyrelsernas diarier.