Störningar på webbplatsen lördagen den 3 oktober

I helgen kommer underhållsarbete att utföras i länsstyrelsernas IT-miljö. Det innebär att det bli ett par avbrott på cirka fem minuter vardera till och från mellan klockan 8.00 och 17.00 lördagen den 3 oktober.
Alla system som nås via webbplatsen berörs, till exempel våra e-tjänster, våra karttjänster och Länsstyrelsernas diarier.