Samordnad kommunikation kring människor på flykt viktigt

Den pågående flyktingsituationen ställer stora krav på samverkan mellan berörda kommuner, myndigheter och andra samhällsaktörer. Detta gäller inte minst samordning av information.
Informationskonferens

​Förra veckan bjöd Länsstyrelsen in representanter för länets kommuner och myndigheter för att ta ett samlat grepp kring kommunikationsarbetet.

–Mitt i denna mycket allvarliga situation finns goda möjligheter, säger Annika Braide, informationschef på Länsstyrelsen i Västra Götalands län och sammankallande till mötet. Att träffas och diskutera utmaningar och kommunikationsknutar löser inte situationen i sig, men det ger oss möjlighet att prata oss samman kring hur vi kommunikativt ska ta oss an uppgiften.

Samverkar varje vecka

Varje måndag håller Länsstyrelsen en informationssamordningskonferens per telefon, där det kommunikativa läget presenteras från Migrationsverket, Länsstyrelsen, Polisen, Göteborgs stad, Mölndals stad, samt Röda Korset och Svenska kyrkan. Samtliga kommuner i länet är inbjudna att delta.  I fredags hölls det första fysiska mötet och alla var överens om att det var bra att få träffa varandra i verkliga livet. Utmaningarna är stora för alla aktörerna men störst tryck just nu ligger på Migrationsverket och på kommunerna som arbetar mycket hårt för att de flyende människorna ska få tak över huvudet.

Budskap

Den 6 november bjöd Länsstyrelsen in till ett arbetsmöte för att få tillfälle att borra lite djupare i de kommunikationsutmaningar som länets aktörer har att hantera. På mötet deltog kommunikationsansvariga från ett urval av länets 49 kommuner tillsammans med berörda myndigheter. Alla var överens om att det var bra att få träffas och diskutera gemensamma frågeställningar.

– Denna utmaning är inte enkel för någon, inte heller för oss som har kommunikation som yrke, säger Annika. Vad vi gör nu är att försöka enas kring begrepp, tonläge och de viktigaste budskapen att förmedla till våra kollegor inom våra organisationer och ut till samhället.  Vårt möte var ett startskott för vårt konkreta gemensamma arbete för medveten kommunikation präglad av öppenhet och tydlighet.