Riskhanteringsplaner för översvämningar i Göteborg och Lidköping

Göteborg och Lidköping är två av 18 identifierade orter i Sverige med betydande översvämningsrisk. Länsstyrelsen har nu tagit fram riskhanteringsplaner för de två orterna.

Planerna utgör en del i arbetet med EU:s översvämningsdirektiv.

Syftet med planerna är att reducera översvämningars negativa konsekvenser på människors hälsa, miljö, kulturarv och ekonomisk verksamhet. Planerna innehåller mål och åtgärder och riktar sig främst till Göteborgs Stad och Lidköpings kommun. Riskhanteringsplanerna gäller för perioden 2016-2021.

Läs mer om Riskhanteringsplaner för Göteborg och Lidköping.