Ny mötesplats kring möjligheterna med svensk råvara

Kom till Öland och en nationell mötesplats för livsmedelsindustrin! Temat är svensk råvara som konkurrensfördel. Under två dagar i september bjuds representanter från livsmedels- och förädlingsindustrin in till en spännande konferens.

Mat med svenskt ursprung är något som många livsmedelsaktörer idag ser som en konkurrensfördel. Mot denna bakgrund bjuds representanter från livsmedels- och förädlingsindustrin in till en tvådagarskonferens på hotell Skansen i Färjestaden den 23-24 september.  

Målet med konferensen är att öka livsmedelsproduktionen i Sverige och stärka framtidstron. 
- Det råder en stark debatt kring svensk råvara och det händer mycket kring till exempel upphandlingar, säger Stefan Carlsson, Landshövding i Kalmar län.

Konferensen blir en unik möjlighet att prata med andra aktörer i branschen, lyssna på bra föreläsningar, inspireras av vår regionala livsmedelsstrategi och samtidigt få besöka ett fantastiskt Öland under Skördefesten.  

De gröna näringarnas tillväxt i Kalmar län är unik och störst i landet. Länsstyrelsen Kalmar län, Regionförbundet i Kalmar län och LRF Sydost vill dela med sig av framgången och bjuder in till ”Mötesplats kring svensk råvara – en konkurrensfördel”. Stefan Carlsson, Landshövding i Kalmar län, presenterar Kalmar läns livsmedelsstrategi och Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht är en av föreläsarna.