Ladda ner dikningshandlingar

Digitaliseringen av vattenarkivet i Skara är klar för hela länet! Det är nu möjligt att själv ladda ner skannade förrättningsakter, plankartor och ritningar över dikningsföretag i PDF-format via Länsstyrelsens Infokarta.
Exempel på plankarta

Materialet är efterfrågat av myndigheter, kommuner, konsulter och privatpersoner i samband med nya detaljplaner, vägbyggen, översvämningar, anläggande av våtmarker, rensning av diken med mera.

Kartorna och handlingarna i vattenarkivet är ett viktigt historiskt material och en stor källa till kunskap. De vittnar om den omfattande dikning som skedde i slutet av 1800-talet och första hälften av 1900-talet för att skapa mer och bättre jordbruksmark.

I materialet är det möjligt att se hur mark- och ägoförhållanden var och vilka åtgärder som föreslogs i form av torrläggning. Det fastslogs också vilka fastigheter som ingick och hur stor andel av anläggnings- och underhållskostnaderna de skulle stå för. Företagen är rättsligt gällande på samma sätt som en vattendom. De omnämns dock inte i fastighetsregistret, utan varje fastighetsägare måste själv undersöka om man är delägare.

De flesta handlingar kan laddas ned via Infokartan. De handlingar som inte är länkade samt täckdikningsplaner kan beställas via e-post eller telefon. Kontaktuppgifter finns på webbsidan. Handlingar före 1918 kan sökas via Lantmäteriets webbtjänst ”Historiska kartor”. Kopior kan även finnas hos Länsstyrelsen och är då länkade från Infokartan.

Läs mer om Länsstyrelsens vattenarkiv.

Är du osäker på hur du laddar ner materialet? Läs hur du gör här.


 

Kontaktperson:
Hanna Tornevall
Biträdande vattenvårdsdirektör
010-224 48 51
073-665 40 41
hanna.tornevall@lansstyrelsen.se

Pressansvarig:
Anita Nilsson
010-224 45 46
0736-60 51 18
anita.nilsson@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

 

Kontaktuppgifter för beställningar/förfrågningar ur arkivet:
vattenarkivet.vastragotaland@lansst
yrelsen.se

Maria Pihlblad
010-2245246

Carita Silow
010-2245274