Kris och panik i Almedalen

Hur klarar samhället av en större kris? Vilka förväntningar har medborgaren? Är myndigheternas uppdrag tydliga? Sveriges Länsstyrelser bjuder in till debatt om samhällets krisberedskap i Almedalen tisdagen den 30 juni.

I debatten deltar civilminister Ardalan Shekarabi, statssekreterare Ann Linde och landshövding Peter Egardt, samt flera andra företrädare för offentlig sektor, näringsliv, myndigheter och massmedier. Annika Nordgren Christensen, försvars- och säkerhetsdebattör, leder samtalen.   

Länsstyrelsernas gemensamma satsning på krisberedskap i Almedalen 2015 utgörs av tre paneldebatter med ett medborgarperspektiv. Under delseminarierna kommer nuläge, förutsättningar, samhällets förväntningar och inte minst kommunikationens roll vid en kris att diskuteras. Hur ska samhällets krishanteringssystem riggas? Vad förväntar sig medborgaren av kriskommunikationen vid en kris?

Gotlands landshövding Cecilia Schelin Seidegård inleder seminarierna klockan 9.00 i Länsstyrelsens trädgård i Visby. I programmet finns mer information om seminarierna och debattörerna.

Samtliga seminarier kommer att spelas in och kan ses via länsstyrelsernas hemsidor i efterhand. Under #länskris kan du följa vårt twitterflöde.

Läs mer om våra seminarier:

Kris och panik – samhällets förmåga och medborgarens förväntningar

Kris och panik – hur ska samhällets krishanteringssystem riggas?

Kris och panik – går det att kommunicera tillräckligt?