Kris och panik i Almedalen lockade nästan 400 besökare

De tre seminarierna om samhällets krishantering lockade under förmiddagen nästan 400 besökare till Länsstyrelsens trädgård i Visby. Under ledning av Annika Nordgren Christensen gav ett stort antal aktörer sin bild av hur samhället hanterar sina kriser och om vi är riggade på rätt sätt.

Filmer och referat från dagen

Länsstyrelserna arrangerade 30 juni tre seminarier i Almedalen med samhällets krisberedskap som tema. En av slutsatserna var att det krävs mer övning för att vi ska vara beredda när det händer.

Nedan hittar du inspelningar från seminarierna och tillhörande referat:

 

Flera av paneldebattörerna var eniga om att det finns både en otydlighet och en okunskap hos medborgarna om vem som egentligen ansvarar för vad i en samhällskris. Just länsstyrelsernas ansvar som samordnare och representant för staten menade många var ganska okänd.

Civilminister Ardalan Shekarabi menade att en regionreform och en modernisering av den offentliga sektorn krävs. Då skapas också grunden för den tydlighet i krishanteringen som efterfrågas. Statssekreterare Ann Linde lyfte också behovet av en ökad satsning på civilförsvaret via länsstyrelserna.

Att hålla igång kommunikationen med medborgarna under en kris borde vara en självklarhet och ligga högt på prioriteringslistan. Det var alla överens om. Anders Lindberg, ledarskribent på Aftonbladet, menade att en kris kan betraktas som två kriser. Den som utspelar sig i verkligheten och den som media rapporterar om. Stryp därför inte kommunikationsflödet– håll igång det även om det inte finns något nytt att berätta.