Klart med beslut om medel till flyktingguider och familjekontakter 

Länsstyrelsen lämnar ersättning till landets kommuner för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter. I Västra Götalands län har följande kommuner fått medel: Dals-Ed, Kungälv, Munkedal, Stenungsund, Tibro, Vara och Åmål.

Verksamheterna ska i huvudsak riktas till nyanlända som omfattas av 5 § förordningen (2010:1122) och som syftar till att:

  • underlätta etableringen i samhället,
  • skapa nätverk,
  • stödja språkinlärning, eller
  • ge socialt stöd till ensamkommande barn.  

Länsstyrelsen i Jönköpings län disponerar 2015 sammantaget 50 miljoner kronor att bevilja landets kommuner som söker projektmedel för att genomföra projekt med ovan nämnda syften. Projekten måste genomföras under perioden 2015 och 2016.  

Totalt har 201 ansökningar inkommit från hela landet (från 148 av landets kommuner), varav 114 projekt har beviljats medel för hela, eller delar av projekt.

Beviljade ansökningar §37a 2015