Gemensam scenarioplanering

Det gäller att kunna se olika scenarios, innan händelsen är ett faktum. Att förutse olika typer av händelser och planera åtgärder är just något som länets myndigheter och kommuner har gjort tillsammans under ett par tillfällen under hösten.
Migrationsverket och Mölndals kommun i full gång med scenarioplanering.

Ingen hade, för mindre än ett halvår sedan, trott att det skulle komma närmare 10 000 asylsökanden i veckan. Att förbereda sig för det oförutsägbara är svårt men mycket viktigt för ett samhälle som vi vill ska fungera i alla lägen. För att ha förberedelse och kunna agera snabbt har flera av länets kommuner och myndigheter träffats och diskuterat så kallade omfall, som betyder att man har beredskapsplaner för olika scenarios.

- Vi är glada för att så många aktörer slutit upp under höstens omfallsplanering och hoppas att ännu fler kommer att vara med när vi drar igång efter årsskiftet igen , säger Pär Ljungqvist från Länsstyrelsen, som tillsammans med några kollegor samordnar scenarioövningen. Samhället befinner sig i en unik situation med stora mängder människor på flykt och vi är redan i ett så kallat omfall. Samtidigt måste vi ta höjd för andra oförutsedda händelser och bereda oss för dem, menar han.

Nästa omfallsplanering är den 21 januari i Alingsås och på agendan står då att gå igenom de tänkta scenarier som man arbetat fram och påbörja en konkretisering med checklistor och aktiviteter.