Galterö – nytt naturreservat i Göteborgs skärgård

Länsstyrelsen Västra Götaland har beslutat att skydda ett 651 hektar stort område av skärgården strax utanför Göteborg. Ön Galterö med omgivande hav är ett vackert och populärt utflyktsmål med höga naturvärden både på land och under havsytan.
Galterön

Ön Galterö ligger strax utanför Brännö. En bro förbinder de båda öarna med varandra. På sommaren är här många badande människor och semesterfirare som samsas med betande får och häckande fåglar på de blomrika strandängarna och släta klipporna. Även under resten av året besöker människor ön för att skåda fågel, studera insekter och blommor eller bara göra en trevlig utflykt till en vacker skärgårdsö.

Galterö naturreservat är ett välbesökt, och i princip obebyggt, skärgårdsområde nära Göteborg med mycket höga naturvärden både på land och i havet. Galterö med omgivande hav och öar och skär är en värdefull miljö för många fågelarter som häckar och rastar där. Strandängarna och betesmarkerna är livsmiljö för en mängd olika kärlväxter och svampar samt fjärilar och andra insekter.

– Många av arterna är hotade och beroende av att markerna betas ordentligt varje år, förklarar Jennifer Hood, biolog på Länsstyrelsen.

Även under vattenytan kryllar det av liv. De grunda vikarna är barnkammare för fiskar och bottenlevande djur. I ålgräsängarna, som finns runt hela Galterö, gömmer sig torskfiskar, nakensnäckor och kräftdjur. På stenar och klippor växer många algarter som blåstång och knöltång. I tångbältena finner många arter både föda och skydd.

– På djupare bottnar finns fina miljöer för hummer, säger Maria Kilnäs, marinbiolog på Länsstyrelsen.

Det försvarsägda området på Galterö huvud är undantaget från naturreservatet.


Kontakta oss

Pressansvarig:
Anita Nilsson
Telefon: 010-224 45 46
Mobil: 0736-60 51 18