Effektivare djurskyddskontroller under 2014

Under 2014 genomförde länsstyrelserna i Sverige 12 820 djurskyddskontroller, visar Jordbruksverkets analys som presenteras idag. Kontrollerna har blivit effektivare även om variationerna mellan länen är stora.

Positiv utveckling

Jordbruksverket har jämfört länsstyrelsernas kontrollverksamhet, alltså antal kontroller, beslut och övrig ärendehandläggning, med hur mycket tid länsstyrelsen lägger på djurskyddsarbete. Resultatet visar på en positiv utveckling.

– Siffrorna visar att kontrollverksamheten på länsstyrelserna har ökat trots att den sammanlagda personalstyrkan har minskat något under året. Vi har också sett att det är stora skillnader mellan länen hur resurserna fördelas, säger Katarina Andersson samordnare på Jordbruksverket.

Normalkontroller

Under 2014 var 40 procent av de kontroller landets länsstyrelser genomförde så kallade normalkontroller. Det är planerade, riskbaserade kontroller hos till exempel lantbrukare, slakterier, ridskolor, zoobutiker och kennelverksamheter. Målet för länsstyrelserna är att normalkontrollerna ska utgöra minst hälften av det totala antalet kontroller.  

Anmälningsärenden

Anledningen till att målet inte uppfyllts är framför allt att stora mängder inkommande anmälningsärenden påverkar vilka resurser som kan läggas på normalkontroller. Huvuddelen av anmälningsärendena rör sällskapsdjur. Ungefär hälften av kontrollerna som görs till följd av anmälningar är utan anmärkning. Dessa resurser skulle kunna göra bättre nytta i andra typer av djurskyddskontroller.  

Styra resurser rätt

– Vi vill förstås styra våra resurser så rätt som möjligt. Därför arbetar vi alla med att på olika sätt öka kvaliteten i den information vi får in från anmälare och med att utveckla vårt sätt att prioritera ärenden, säger Jenny Larsson, enhetschef på Länsstyrelsen i Gävleborgs län och vice ordförande i länsstyrelsernas nätverk för djurskydd och veterinära frågor.

Utvecklingsarbete

För att fortsätta utveckla och göra djurskyddskontrollerna så effektiva och likriktade som möjligt, arbetar Jordbruksverket och Länsstyrelsen tillsammans, bland annat i rådet för djurskyddskontroll. 

Djurskyddsstatistik för 2014 för varje län