Djäknestallet i Skara blir byggnadsminne

Skara har fått ett nytt byggnadsminne som berättar om stadens anrika historia som skol- och lärdomsstad. Byggnaden kallas allmänt för Djäknestallet eftersom den har använts som bostad för djäknar, det vill säga studerande.
Djäknestallet i Skara blir byggnadsminne

När Skara var den enda platsen med högre utbildning fick eleverna från en ganska stor del av Västergötland inkvarteras som inneboende eller i skolhushåll i staden. Under det sena 1800-talet var nästan en fjärdedel av Skaras befolkning djäknar och två tredjedelar av dem var inackorderade på olika sätt. De unga männen i sina skoluniformer satte en speciell prägel på staden. Kvinnor fick tillträde till läroverken först 1927.

Djäknestallets historia kan spåras till 1800-talets början. Under de följande 50 åren byggdes huset om och till så att det fick ungefär dagens utseende. När det nya biblioteket uppfördes i mitten av 1980-talet sågs det som angeläget att bevara Djäknestallet, men det fick flyttas ett tiotal meter mot nordost till nuvarande plats. Efter flytten så renoverades byggnaden varsamt in- och utvändigt. I huset finns ett tjugotal rum, kök och trapphus med mycket fast inredning från ca 1840 till 1910.

Djäknestallet berättar om en viktig del av Skaras historia och illustrerar väl, både exteriört och interiört, de förhållanden som många studenter i Skara levde i under 1800-talet.  Frågan om en byggnadsminnesförklaring väcktes för ett par år sedan av Skaradjäknarnas förening. Länsstyrelsen hur utrett frågan och kommit fram till att huset har ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde och uppfyller kraven för en byggnadsminnesförklaring.


 Kontakta oss

Kontaktperson:
Eva Björkman
Antikvarie
010-224 51 04 eva.bjorkman@lansstyrelsen.se

Pressansvarig:
Jan Mogol
010-224 45 52
0705-60 71 21 jan.mogol@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland