Bjud inte yngre syskon på alkohol

17 procent av 20-25-åringarna i Västra Götaland kan tänka sig att bjuda minderåriga syskon på alkohol. 11 procent kan tänka sig att köpa ut.
Det visar en undersökning som Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) har gjort i länet.

En färsk undersökning med 20-25-åringar i länet visar att Västra Götaland ligger nära rikssnittet både när det gäller att bjuda och köpa ut till minderåriga kompisar och syskon.  

- Vi vill uppmana alla unga vuxna att tänka på och vara rädda om sina yngre kamrater och syskon. Att bjuda eller köpa ut till minderåriga kan innebära stora risker för t.ex. oskyddat sex, misshandel och slagsmål. Det är dessutom olagligt, säger Lennart Rådenmark, länssamordnare på Länsstyrelsen i Västra Götalands län  

Vi vet från tidigare drogvaneundersökningar bland unga att kompisar, partners och kompisars syskon är den vanligaste källan till alkohol bland elever i årskurs 9.  

I Västra Götalands län rapporterar 33 procent av de elever i nionde klass som druckit alkohol från Systembolaget att de senaste gången de drack fick tag på alkohol från kompisar, partner och kompisars syskon, 10 procent fick av egna syskon. Värt att notera är att mer än var fjärde, 27 procent, uppger att de fått alkohol från vuxen langare som köpt ut eller sålt.  

- Vi vet att två tredjedelar av 16-åringarna som dricker alkohol skulle låta bli att skaffa alkohol om de inte fick tag på den från någon de känner. Om närstående låter bli att bjuda eller köpa ut minskar riskerna, säger Ulrika Ankargren, länssamordnare på Länsstyrelsen.

Undersökningen är en del av kommunikationsinsatsen Hejdå alkoholskador, som utvecklats och bedrivits i storstadslänen 2013-2015, och som riktar sig just till unga vuxna med budskap om att inte förse minderåriga med alkohol.

Andel 20-25-åringar som kan tänka sig att bjuda och köpa ut alkohol till minderåriga. Undersökningen gjordes bland 1 200 20-25-åringar i hela landet.

  Totalt i riket   Stockholms län (n=344)  Västra Götalands län (n=277)  Skåne län (n=337) 
Bjuda syskon 

 18%

 21%

 17%

 18%

Köpa ut till syskon 

 10%

 11%

 11%

 10%

Bjuda kompis 

 21%

 24%

 21%

 22%

Köpa ut till kompis 

 10%

 13%

 10%

 7%

 

 


Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21