Allt färre föräldrar bjuder sina tonåringar på alkohol inför nyårsfirandet

Nio av tio föräldrar i Västra Götaland låter inte sina tonåringar smaka på alkohol när de firar in det nya året tillsammans. Det visar en undersökning som genomförts av Norstat på uppdrag av Folkhälsomyndigheten.
Fyrverkerier

– Det är mycket glädjande eftersom det finns ett samband mellan föräldrars attityder och beteenden kring alkohol och barnens drickande, säger Lennart Rådenmark, länssamordnare vid Länsstyrelsen Västra Götaland. Vi har dessutom ett brett och positivt samarbete med bland annat 47 av länets kommuner när det gäller att ge tonårsföräldrar kunskap och stöd kring ungdomar och alkohol.

Att tonåringar allt mer sällan bjuds på alkohol hemma visar också den årliga undersökningen från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN). Under samma tid som föräldrar blivit alltmer restriktiva till att förse sina barn med alkohol visar statistiken att ungdomar dricker allt mindre alkohol.  

Forskning visar att barn som bjuds på alkohol av föräldrarna börjar dricka vid tidigare ålder och dricker mer än dem som inte blivit bjudna hemma.  

I Västra Götaland arbetar många tillsammans med att begränsa tillgängligheten av alkohol till ungdomar: 47 kommuner, Länsstyrelsen, Polisen och Länsnykterhetsförbundet.

Lista över kontaktpersoner i kommunerna.  

Nyårstips till föräldrar:

  1. Låt inte minderåriga smaka på alkohol oavsett mängd och om du är närvarande eller inte.
  2. Enas om vad som gäller kring alkohol inom familjen och med andra föräldrar inför nyårsfirandet.
  3. Prata med din tonårings äldre syskon och kompisar om vad som är OK eller inte i er familj. De flesta ungdomar avstår från att dricka om de inte får alkohol från någon de känner.

 


Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21
 
Kommunikationschef:
Annika Braide
annika.braide@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 45 43
Mobil: 0736-67 51 88