Stor västsvensk vilja att investera i klimatåtgärder

Drygt 22 miljoner kronor har under hösten delats ut från regeringens satsning Klimatklivet till Västra Götalands län. Investeringarna stimulerar konkreta åtgärder som bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser och förbättra klimatet.
Klimatklivet - lokala klimatinvesteringar. Mätbara resultat.

Totalt har 119 ansökningar kommit in från Västra Götaland. Ansökningarna gäller främst laddinfrastruktur, energieffektivisering och transporter.  

Stena Line, Fortum, Orust kretsloppsakademi, Ale kommun och Göteborgs Energi är några som fått stöd i väst. På Naturvårdsverkets webbplats finns en komplett lista över beviljade stöd från Klimatklivet.  

Ska minska utsläppen  

Klimatklivet är en insats för att minska utsläppen som påverkar klimatet. Klivet handlar också om att få högre fart i klimatarbetet och att stimulera och inspirera till handling och nytänkande inom olika områden.  

Hittills har 97 ansökningar i landet fått stöd från Klimatklivet. Det rör sig sammanlagt om 270 miljoner kronor har delats ut.  

Nya ansökningstillfällen 2016  

Naturvårdsverket har ännu inte hunnit behandla alla de cirka 640 ansökningar som kommit in. De sista besluten skickas efter helgerna.  

Nya ansökningstillfällen kommer under 2016. Första tillfället under första kvartalet 2016, men ännu är inget datum satt.  


Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21