Länsfokus med frågor och svar

I årets sista Länsfokus diskuterar landshövdingen asylfrågan och vill gärna ha din synpunkt. Bristande tillgänglighetskrav i byggnader, på gator och torg ses som diskriminering och ensamhet är vanligt bland ensamkommande flyktingbarn. Läs om detta och många fler engagerande frågor i Länsfokus nr 4.
Länsfokus nr 4/2015