Märkning av livsmedel behöver bli bättre

23 kontrollmyndigheter i Västra Götalands och Hallands län har granskat om olika livsmedel uppfyller de nya kraven på märkning. Sammanlagt har 526 livsmedel granskats i projektet – 299 av dem följde de nya märkningsreglerna helt.
Del av restaurangmeny

Miljösamverkan jobbar för att öka samsyn och lika förutsättningar i olika kommuner. En del i arbetet är kontrollprojekt som är gemensamma för många kommuner.

Fortsätt läsa hela ingrediensförteckningen

Den vanligaste bristen på förpackade livsmedel är att allergener inte framhävs. Denna brist sågs på 45 av de cirka 150 granskade förpackade livsmedlen. En annan vanlig brist (41 av cirka 150) som kan få ännu större konsekvenser för allergikern är att ingrediensförteckningen inte är fullständig. Om det är ett allergiframkallande ämne som saknas kan detta ge allvarliga hälsoproblem.

Fråga om ingredienser på restauranger

När det gäller oförpackade livsmedel, som till exempel restaurangmat, är det mycket vanligt att kunden inte får upplysning om hur hen ska få veta om livsmedlet innehåller allergener. Detta sågs vid 51 av 285 oförpackade livsmedel. En annan vanlig brist som kan få ännu större konsekvenser för allergikern är att samtliga allergener inte angetts (29 av cirka 285).

Nya regler ska underlätta för konsumenterna

I december 2014 började nya regler om märkning att gälla inom hela EU. Ändringarna ska hjälpa överkänsliga personer att undvika de vanligaste allergiframkallande ämnena. T.ex. ska de vanligaste allergenerna framhävas i ingrediensförteckningen på förpackade livsmedel. Den hungrige allergikern ska veta hur hen kan ta reda på om restaurangmaten innehåller något hen är känslig för.

Läs mer om projektet och rapporten Märkning av livsmedel


Kontakta oss

Pressansvarig:
Anita Nilsson
Telefon: 010-224 45 46
Mobil: 0736-60 51 18