"Nit och redlighet i rikets tjänst” delades ut på Länsstyrelsen

Den 11 december delades utmärkelsen ”Nit och redlighet i rikets tjänst” ut av landshövding Lars Bäckström till personal på Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Utmärkelsen är ett tack till dem som arbetat minst 30 år i statlig tjänst.

11 medarbetare på Länsstyrelsen

Från vänster Eva Björkman, Ruddi Laang, Per-Olof Martinsson, Staffan Sedenmalm, Gunilla Bertilsson, Jens Rasmussen, landshövding Lars Bäckström, Margareta Hernebring (framför), Helen Eriksson, Tord Wennerblom, Gudrun Törnström och Katrina Envall.

”För nit och redlighet i rikets tjänst” är Sveriges mest utdelade belöningsmedalj. Medaljen är präglad i 23 karats guld, kröns av en kunglig krona och har konung Carl XVI Gustafs porträtt i profil. Fyra av årets mottagare valde medaljen som belöning. Övriga valde ett guldur.  

Den högtidliga ceremonin ägde rum i residenset i Göteborg. I år gick utmärkelsen till elva medarbetare.  

Göteborg
Katrina Envall, vattenavdelningen
Helen Eriksson, personalenheten
Margareta Hernebring, miljöskyddsavdelningen
Per-Olof Martinsson, miljöskyddsavdelningen
Staffan Sedenmalm, kulturmiljöenheten
Gudrun Törnström, miljöskyddsavdelningen

Vänersborg
Tord Wennerblom, naturavdelningen

Mariestad
Eva Björkman, kulturmiljöenheten
Jens Rasmussen, samhällsbyggnadsenheten

Borås
Gunilla Bertilsson, landsbygdsavdelningen
Ruddi Laang, landsbygdsavdelningen


Kontakta oss

Pressansvarig:
Anita Nilsson
Telefon: 010-224 45 46
Mobil: 0736-60 51 18