Landshövdingen i dialog med kommunledningarna

Landshövdingen besöker samtliga kommunalförbund i länet för dialog om flyktingsituationen. I mötena deltar också företrädare för Västra Götalandsregionen, Polisen och Migrationsverket region Väst. 
Helena Söderbäck, Göteborgsregionens kommunalförbund tillsammans med representanter från kommunerna.

Den 16 november hölls första mötet med Fyrbodal och i förra veckan var det möte med Skaraborg och med Göteborgsregionen. Den 11 december är det möte med Boråsregionen-Sjuhärad. Syftet med mötena är att informera varandra och få en dialog om den situation som kommuner och berörda aktörer befinner sig i för att hantera människor som är på flykt.

Många av kommunerna signalerar ett ansträngt eller mycket ansträngt läge. Det är inte bara bristen på boenden som är kritiskt. Bristen på socionomer och lärare är stor på flera håll.

– Behovet av uthållighet och långsiktighet är avgörande för hur vi i Västra Götaland ska hantera flyktingsituationen. Att ta vara på de människor som kommer till oss är en av de viktigaste knäckfrågorna för att få långsiktigt positiva effekter, säger Leif Isberg från Länsstyrelsen.

Snabba beslut för att bygga

Flera menade att lagstiftningen måste bli mer flexibel för att det ska vara möjligt att möta den stora efterfrågan på bostäder. När det till exempel inte finns andra lösningar än att sätta upp moduler är snabbhet och flexibilitet nödvändig.  

– Lagstiftningen är inte flexibel och skapad för att lösa sådana här situationer. Det behöver tummas på regelverket och "köra lite på volley", säger Kjell Hedvall, kommunalråd i Lidköping  till Skaraborgs Läns Tidning (SkLT).

Under mötet med Skaraborg och även under mötet med Göteborgsregionen framkom en rad synpunkter och önskemål kring Länsstyrelsens handläggning av plan- och byggfrågor, strandskyddsfrågor och tidsåtgång för överklaganden i plan- och byggärenden. Landshövdingen tog till sig frågorna och kommer involvera dem i Länsstyrelsens pågående arbete med flyktingfrågan.