SMHI varnar för höga flöden

SMHI har fortsatt en klass 3-varning och varnar för extremt höga flöden i små vattendrag i Sjuhäradsbygden och Göta älv. Flödena väntas kulminera under måndagen.

2015-12-07

För Bohuslän, Göteborg, sydväst om Vänern och det inre av Dalsland har nu klass 3-varningen nedgraderats till en klass 2-varning med mycket höga flöden. Kulmen väntas även där under måndagen för att därefter vara sjunkande. Länsstyrelsen har haft regionala samverkanskonferenser med berörda aktörer och följer läget.

Följ trafikläget via www.trafikverket.se

Följ väderläget på www.smhi.se

 

2015-12-05

SMHI har gått ut med en klass 3-varning och varnar för extremt höga flöden i små vattendrag i de västra delarna av Västra Götalands län.

Enligt SMHI har det kommit stora mängder regn under lördagen och ytterligare nederbörd väntas under söndagen. Detta, i kombination med redan fuktiga marker, kan ge extremt höga flöden i små vattendrag. Flödena väntas stiga under och efter regnet och kan nå varningsklass 3 under söndagen. Kulmen väntas ske under söndag eller måndag. I sjörika vattendrag kan kulmen fördröjas ytterligare några dagar. Flödesminskningens hastighet varierar sedan beroende på vattendrag och i de långsammaste vattendragen kan det vara fortsatt varningsklass 3 till mitten av kommande vecka och varningsklass 2 under ytterligare några dagar.

De rikliga regnmängderna kan leda till översvämningar i små vattendrag och diken vilket i sin tur kan leda till översvämmade vägar. Det fortsätter även vara blåsigt.

Följ väderläget på www.smhi.se.

Läs mer om beredskap för översvämningar

DinSäkerhet.se

Civilförsvarsförbundet