För ett fossiloberoende Västra Götaland

Tillsammans ska offentliga aktörer, lärosäten och företag, öka takten för att skapa ett fossiloberoende Västra Götaland. Det lovar en rad framträdande företrädare för Västra Götaland, bland annat landshövding Lars Bäckström och miljönämndens ordförande i Västra Götalandsregionen Kristina Jonäng.

I Västsverige finns ett samförstånd kring industriell utveckling, nya jobb och satsning på infrastruktur. Här finns en medvetenhet om att vi behöver samarbeta för att främja internationell konkurrenskraft och regional utveckling. Ett sådant samarbete är också nödvändigt för att möta viktiga samhällsutmaningar, inte minst klimatfrågan.

Vi som undertecknat klimatstrategin för Västra Götaland ökar nu tempot för att bli fossiloberoende till 2030. Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen har startat en process för att ta fram prioriteringar hur vi ska nå ett gott liv i en fossiloberoende region till 2030. Det gör vi tillsammans med representanter från näringslivet, akademin och den offentliga sektorn och många andra.

Just nu pågår en omfattande dialog mellan dessa aktörer för att få fram en bild av hur ett gott liv i ett fossiloberoende samhälle skulle kunna se ut.

Läs hela artikeln på bloggen #mitt2030 för ett fossiloberoende Västra Götaland.