Övning SAMÖ 2016 ställs in

Den nationella samverkansövningen SAMÖ 2016, som skulle ha genomförts i november 2016, ställs in.
– I det ansträngda läge samhället befinner sig i med anledning av flyktingsituationen, bedömer jag det som nödvändigt att ställa in övningen, säger Helena Lindberg, generaldirektör på MSB.

Den nationella samverkansövningen SAMÖ 2016 skulle ha involverat ett hundratal aktörer på alla nivåer i samhället, däribland 55 kommuner i Västra Götalands, Värmlands och Hallands län. Planeringsarbetet har pågått i närmare ett år under ledning av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Trycket på samhället har ökat

Projektledningen för SAMÖ 2016 har under hösten följt flyktingsituationen och gjort avstämningar med de lokala övningsledarna kring hur situationen har påverkat övningsplaneringen.

– De övande aktörerna är påverkade av flyktingsituationen i olika grad och de lokala övningsledarna har gjort ett fantastiskt arbete under hösten med tanke på den belastning som har varit. På kort sikt hade vi kunnat fortsätta arbetet men jag har full förståelse för beslutet utifrån ett samhällsperspektiv, säger projektledare Anders Frelek på Länsstyrelsen i Västra Götaland.

De senaste veckornas nationella lägesbilder från MSB visar att trycket på samhället har ökat, och att detta påverkar alla nivåer, från regerings- till kommunnivå. Prognosen är att läget kommer att vara ansträngt under lång tid framåt, och att samhället som helhet står inför stora utmaningar.

– Vi kan inte veta hur länge situationen kommer att pågå. Därför blev styrgruppens rekommendation att SAMÖ 2016 ställs in, i stället för att skjuta fram tidpunkten för övningen, säger Niclas Karlsson chef för MSB:s övningsenhet och ordförande i den styrgrupp som är knuten till SAMÖ 2016.

Erfarenheter och resultat tas om hand

Niclas Karlsson framhåller att det är viktigt att erfarenheter och resultat från planeringsprocessen tas om hand. Därför har projektgruppen för SAMÖ 2016 fått i uppdrag att utreda hur detta kan ske.

– Det ska vi göra i dialog med de deltagande aktörerna, säger Anders Frelek. Det är viktigt att vi tillsammans tittar på hur det stora arbete som har lagts ned på den här övningen kan bli till nytta både för deltagarna och för krisberedskapssystemet som helhet.

Viktigt fortsätta öva

Niclas Karlsson menar att det är viktigt att fortsätta att genomföra övningar och utveckla samhällets krisberedskapsförmåga. Det kan ske både genom nationella samverkansövningar och genom mindre övningar lokalt och regionalt.

– Vi uppmuntrar och försöker stödja de aktörer som vill ta egna initiativ till övningar, säger Niclas Karlsson. Vi ska också komma ihåg att det arbete som pågår nu, kopplat till flyktingsituationen, är ett tillfälle då samhället får pröva förmågan till ledning, samverkan och kommunikation. Just de förmågor som skulle ha prövats genom SAMÖ 2016, avslutar han.

Projektsidan för SAMÖ 2016

 

 

 


 Kontakta oss

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Niclas Karlsson
Chef för MSB:s övningsenhet och ordförande i styrgruppen för
SAMÖ 2016
010-240 43 46

Länsstyrelsen Västra
Götalands län
Anders Frelek
Projektledare för SAMÖ 2016
010-224 45 09

E-post samo2016@msb.se