1,5 miljarder mindre i energikostnader

Så mycket har kommuner och landsting minskat sina årliga energikostnader för lokaler och bostäder på fem år i hela landet. Sotenäs kommun i Västra Götaland är en av de kommuner som kommit långt i sin energieffektivisering.
Solcellspaneler på tak

Det framgår i rapporten Öppna jämförelser – Energi och klimat 2015 från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Energimyndigheten.

Mellan 2010 och 2014 hade kommuner och landsting möjlighet att söka stöd för systematiskt energieffektiviseringsarbete. Länsstyrelsen har samordnat kommunernas arbete med energieffektivisering och ser stora framsteg och även en potential framöver.

En av kommunerna i Västra Götaland som kommit långt i effektiviseringsarbetet är Sotenäs. Kommunen har minskat sin energianvändning per kvadratmeter i byggnader med 16 procent mellan 2009 och 2014.

– Vi har arbetat mycket med konvertering från olja till värmepumpar och pellets. Men jag måste också nämna vår solcellsanläggning på kommunhuset som levererar ännu bättre än förväntat, säger Håkan von Dolwitz, som ansvarat för arbetet i Sotenäs kommun.

Läs mer i pressmeddelandet från SKL

Läs mer om Länsstyrelsens arbete med energi- och klimatfrågor