Mer skog skyddas för fågellivet i Svartedalen

Länsstyrelsen har beslutat att skydda ytterligare fyra delområden på sammanlagt 134 hektar i naturreservatet Svartedalens natur- och friluftsområde. Totalt har därmed 300 hektar skog, myr och hällmark skyddats i Svartedalen de senaste två åren. 
Svartedalens naturreservat

Svartedalens två naturreservat är tillsammans ett av södra Sveriges största vildmarksområde med sina 2 740 hektar skogsmark. Länsstyrelsens beslut innebär att sammanlagt 1 740 hektar av skogen i området numera är undantagen från skogsbruk och kommer att kunna utvecklas mot en naturlig gammelskog.

Svartedalen ingår i EU:s nätverk av Natura 2000-områden, inte minst med tanke på fågellivet. Här finns skyddsvärda arter som tjäder, fiskgjuse, nattskärra och olika ugglor.

– Genom det utökade skyddet anser vi att Sveriges åtaganden i Svartedalen gentemot EU blir uppfyllda, säger biolog Peter Post på Länsstyrelsen Västra Götaland.

Beslutet innebär även att det kommer att bli tillåtet att jaga vildsvin och kronhjort inom det så kallade naturskogsområdet, utöver dagens tillåtna jakt på rådjur och älg. Jakten kommer dock även i fortsättningen vara begränsad till tiden för älgjakten.

Fakta om Svartedalen

Svartedalen ligger i kommunerna Lilla Edet, Kungälv och Stenungsund.  

Foto Peter PostSvartedalen består av två olika naturreservat som ligger intill varandra. Det största heter Svartedalens natur- och friluftsområde och är 2 730 hektar stort, varav 2 218 är skogsmark. Det bildades 1999. I detta naturreservat är skogsbruk delvis förbjudet. Del av marken ägs av Naturvårdsverket, resten är i privat ägo. Det andra naturreservatet heter Svartedalens vildmarksområde och är på 676 hektar, varav 522 hektar är skogsmark. Det bildades 1988. All mark här ägs av Naturvårdsverket.    

Större delen av Svartedalen är utpekat som Natura 2000-område enligt EU:s fågeldirektiv. Fågelarter som enligt EU måste bevaras inom området är storlom, bivråk, fiskgjuse, järpe, tjäder, berguv, sparvuggla, pärluggla, nattskärra, spillkråka, tretåig hackspett och orre.  

 

 


Kontakta oss

Pressansvarig:
Anita Nilsson
Telefon: 010-224 45 46
Mobil: 0736-60 51 18