Mer kontanter och färre bankkontor

Sedlar och mynt byts ut och extra mycket kontanter cirkulerar i samhället. Samtidigt slutar bankerna att hantera kontanter. En utveckling som länsstyrelserna ser skapar betaltjänstproblem för vissa grupper och i vissa områden trots den tekniska utvecklingen.

– Sedan oktober har kontanthanteringen upphört på 95 av Handelsbankens kontor runt om i landet. Det innebär att 13 orter förlorat sin sista möjlighet att ta ut kontanter, förklarar Christina Rehnberg, Länsstyrelsen Dalarna, nationell samordnare för länsstyrelsernas betaltjänstuppdrag.  

Länsstyrelserna kan konstatera att betaltjänstproblem påverkar föreningsliv, tillväxt och sysselsättning för företag på landsbygden och i skärgården samt den enskilde individens vardag. Det framkommer i den årliga rapport som länsstyrelserna lämnar till regeringen om hur det fungerar att betala, ta betalt, samt att ta ut och sätta in kontanter.  

I Västra Götalands län är tillgången till betaltjänster tillfredsställande. Samtidigt finns områden där tillgången är sämre med långa avstånd till ett fåtal serviceställen, främst i länets norra delar och på öar längs kusten. Betaltjänster är en viktig komponent för att utveckla långsiktigt hållbara servicelösningar som ger en attraktiv landsbygd.

– Den ändring som märkts mest under året är färre ställen att lämna dagskassan, vilket främst påverkar företagare och föreningar, säger Agneta Olsson på Länsstyrelsen i Västra Götaland. Konsekvensen blir ökade risker och kostnader, längre resor och mer arbetstid för att hantera kontanter.  

Läs mer i länsstyrelsernas gemensamma rapport Bevakning av grundläggande betaltjänster 2015 där bevakningsrapporten från Länsstyrelsen Västra Götaland återfinns på sidan 102.

Läs mer om Länsstyrelsens arbete med betaltjänster.

 

 

 

 


 Kontakta oss

Nationella årsrapporten
Christina Rehnberg
010-225 03 83  

Länsstyrelsen Västra
Götalands län

Agneta Olsson
010-224 52 97  

Ida Claesson
010-224 52 59

Pressansvarig
Anita Nilsson
010-224 45 46
0736-60 51 18
anita.nilsson@lansstyrelsen.se
vastragotaland@lansstyrelsen.se