Intensivt arbete inför årets utbetalningar av jordbrukarstöd

Just nu pågår ett intensivt arbete för att kunna betala ut drygt sex miljarder kronor i jordbrukarstöd innan årsskiftet.

Resterande tre miljarder kommer att betalas ut från och med januari. Årets utbetalningar blir senare än tidigare år som en följd av stora förändringar i regelverken och att helt nya IT-system har behövt tas fram.

Länsstyrelserna administrerar utbetalningarna från Jordbruksverket och målsättningen är att så många som möjligt av lantbrukarna ska få utbetalningen innan årsskiftet.

– I år är läget extra pressat på grund av regeländringarna och Jordbruksverkets nya IT-system. Vi jobbar just nu för högtryck över hela landet tillsammans med Jordbruksverket för att allt ska fungera. Vi har satt in extra resurser för att så många som möjligt ska få sina pengar så tidigt som möjligt, säger Peter Svensson, landsbygdsdirektör vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Läs mer på Jordbruksverkets webbplats om tidplanen för de olika stödformerna. Där finns också frågor och svar kring vad som gäller för utbetalningarna och de förseningar som vissa lantbrukare kommer att drabbas av.

Här hittar du Jordbruksverkets pressmeddelande samt frågor och svar

 

 

 


 Kontakta oss

Jordbruksverket
Anders Egonson
Chef för utbetalningsfunktionen
036-15 51 14

Länsstyrelsen Västra
Götalands län

Peter Svensson
Landsbygdsdirektör
010-224 52 45
vastragotaland@lansstyrelsen.se