Alla kan hjälpa till att skydda antibiotikan

Antibiotika är en förutsättning för behandling av svåra sjukdomar och räddar liv. Samtidigt ökar antibiotikaresistensen. Genom att bara använda antibiotika när det gör nytta kan alla bidra till att antibiotika fungerar även i framtiden. Myndigheter och organisationer går nu ut i en gemensam insats för att öka kunskapen om hur vi kan skydda antibiotikan.
Skydda antibiotikan

Idag, den 18 november, uppmärksammar 23 svenska myndigheter och organisationer den europeiska antibiotikadagen och går ut samlat under det gemensamma namnet Skydda antibiotikan.

På en gemensam webbplats om Skydda antibiotikan finns råd och information för enkla val i vardagen för att minska smittspridning och få ner onödig antibiotikaanvändning.

Alla måste ta ansvar för att hejda resistensutveckling
En ökad antibiotikaresistens kommer att innebära betydande kostnader för samhället och ett ökat lidande för patienter. För att bevara fungerande antibiotika även i framtiden behöver hela samhället vara med och ta ansvar. I Sverige samarbetar aktörer som verkar inom sjukvården, djurhållningen och den yttre miljön.

– Genom att använda antibiotika med eftertanke och bara när det är absolut nödvändigt, såväl till djur som människor, ökar vi chansen att bromsa utvecklingen av resistenta bakterier, säger Ulf Lövdahl, länsveterinär på Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Alla kan göra bra val i vardagen som gör skillnad för framtiden
Tänk på att:

  • Tvätta händerna för att undvika smitta, särskilt så här i förkylningstider.
  • Prata med din läkare eller veterinär om när antibiotika gör nytta.
  • Lämna tillbaka överbliven antibiotika och ge den aldrig till någon annan, varken människa eller djur.

Läs mer i pressmeddelandet från Folkhälsomyndigheten