Ansträngt läge för flyktingsituationen i länet

– Det är en väsentlig risk för en allvarlig samhällsstörning, sa landshövding Lars Bäckström till länets riksdagsledamöter som i måndags bjudits in till ett informationsmöte om flyktingsituationen i Västra Götalands län.
Landshövding Lars Bäckström talar inför länets riksdagsledamöter

Länsstyrelsen har under senaste veckan uppmärksammat att uthålligheten och tillgången på olika resurser när det gäller flyktinghanteringen i länet är mycket begränsad. Myndigheter och kommuner känner av stora påfrestningar. Därför beslutade landshövdingen att snabbinkalla länets riksdagsledamöter för att ge dem en samlad bild av situationen från Migrationsverket, Polisen och några av länets kommuner (Strömstad, Mellerud, Karlsborg, Borås och Göteborg).

Lars Bäckström, som har ett särskilt uppdrag bland landets landshövdingar att ansvara för asyl och integration, fick under förra veckan ett nytt regeringsuppdrag. Han ska utreda och skapa ett sammanhållet system för mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända. I översynen ingår även att förbättra systemet för ersättning till kommuner och landsting. Ett uppdrag som ska delredovisas i januari 2017 och slutredovisas i oktober samma år.

Marcus Toremar, MigrationsverketPå måndagens informationsmöte redogjorde Marcus Toremar, Migrationsverkets regionchef, för den anstränga situationen i regionen där Västra Götalands och Hallands län ingår. 250-400 asylsökande anländer per dag och dessutom 70-150 ensamkommande barn. Prioriteringen är att i första hand ge dem tak över huvudet och i andra hand registrera ansökningar. Boendeplatserna är idag belagda till över 100 procent.

– Framåt ser vi ett fortsatt högt antal sökande även om vi kan se en svag minskning av antalet per dag – troligen en effekt av gränskontrollerna, säger Marcus Toremar. Det finns en trötthet i vår organisation där vi jobbar för ökad uthållighet genom schemaläggning, nyrekrytering med flera åtgärder.

Polisen genomför nu gränskontroller efter regeringsbeslutet förra veckan. I första hand är det färjeterminalerna i Göteborg och Varberg som är aktuella här i väst.

– Efter terrorattackerna i Paris i helgen ser vi även en ökad säkerhetsrisk runt flyktingboenden och har märkt mindre lämpliga formuleringar som florerar på nätet, säger Niclas Hallgren, operativ enhetschef hos Polisen och ansvarig för gränskontrollerna i regionen.

Representanterna från de fem utvalda kommunerna i länet delade med sig av både positiva och negativa bilder:

  • Arbetskraftsbrist som behöver täckas – exempelvis i Strömstad där många inom sjukvården söker sig till Norge.
  • Bra samarbete med frivilligorganisationerna.
  • Brist på socialsekreterare.
  • Undanträngningseffekt – till exempel när en gymnastiksal används till boende och skolbarnen därmed inte kan ha gymnastik.
  • Bättre flöde behövs i kedjan för att få folk från asylboende till annat boende. De skickade även med ett antal uppmaningar:
  • Se till att samordna de många olika frågorna som kommer från olika myndigheter – en lämplig uppgift för Länsstyrelsen för att underlätta kommunernas arbete.
  • Håll sams i riksdagen och se till att de olika partierna och regeringen inte kommer med nya utspel som vi kommuner måsta förhålla oss till.
  • Fördela bördorna på fler kommuner i landet.
  • Fler kommuner behöver bli ankomstkommuner för ensamkommande barn. Idag har Mölndal och Göteborg den uppgiften.
  • Ta vara på resurserna bland de asylsökande – ge dem till exempel i uppgift att bemanna asylboende.
Text: Anita Nilsson Foto: Amelie Wintzell
Bland andra var länsöverdirektör Lisbeth Schultze och mångfaldsdirektör Talieh Ashjari med.