Samverkande insatser kan minska ungas bruk av alkohol

Lokal samverkan och begränsad tillgänglighet kan minska ungas konsumtion av alkohol. Det visar en ny rapport från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU).
Läs mer på SBU:s hemsida.

 Kontaktperson

Lennart Rådenmark Länssamordnare
0736-60 52 89