Ingen jakt efter varg i Västra Götaland

Naturvårdsverket har delegerat beslutet om licensjakt efter varg till länsstyrelserna i mellersta rovdjursförvaltningsområdet. När det gäller Västra Götalands län är det i dagsläget inte aktuellt att ta beslut om licensjakt.

Riksdagens och regeringens målsättning är att vargen ska sprida sig över ett större område i Sverige samtidigt som stammen ska glesas ut i de områden där populationen är som tätast. Därför planeras vargjakten till följande län: Värmland, Dalarna, Örebro, Västmanland och Gävleborg.

– Västra Götalands län har som mål att det ska födas tre kullar med vargvalpar per år i länet. Det målet är ännu inte uppnått. Enligt länets förvaltningsplan kan licensjakt bli aktuell först när det målet är nått, säger Anita Bergstedt, rovdjursansvarig på Länsstyrelsen Västra Götaland.

Mellersta rovdjursförvaltningsområdet består av Dalarna, Gävleborg, Värmland, Örebro, Västmanland, Uppsala, Stockholm och Västra Götaland. Dessa län är vargens huvudsakliga utbredningsområde i Sverige. De länsstyrelser som berörs av vargstammen samverkar om besluten om licensjakt så att fördelning och jaktuttag inte påverkar vargstammen negativt.

Licensjakten omfattar totalt 46 individer och länsstyrelserna anser detta vara av begränsad mängd och ett rimligt uttag i förhållande till vargpopulationens storlek och tillväxt. De berörda länen i mellersta rovdjursförvaltningsområdet har efter samråd enats om jaktuttag per län enligt följande:

  • Värmland – 20 vargar (länsegna revir)
  • Örebro/Värmland – 6 vargar (gemensamt revir, administreras av Örebro)
  • Dalarna – 8 vargar
  • Gävleborg – 6 vargar
  • Västmanland – 6 vargar