Drygt 13 miljoner kronor till lokala klimatinvesteringar i Västra Götaland

I första beslutsomgången inom regeringens satsning Klimatklivet har tre olika aktörer i Västra Götaland fått pengar för åtgärder som på sikt minskar utsläpp som påverkar klimatet.

Regeringen avsätter nästan två miljarder kronor till och med år 2018 till lokala investeringar som kan bidra till att minska växthusgasutsläppen. I den första beslutsomgången har Naturvårdsverket, utifrån underlag från bland annat länsstyrelserna, fördelat 30 miljoner kronor till 24 projekt. Ytterligare 77 miljoner ska snart fördelas. Alla utom privatpersoner har haft möjlighet att söka. Till exempel kommuner, företag, skolor, organisationer eller regioner.  

Många bra och kvalificerade ansökningar har kommit in till Länsstyrelsen i Västra Götaland. De beslut Naturvårdsverket tagit hittills är åtgärder som ger störst, varaktig minskning av växthusgaser per investerad krona, säger länsmiljöingenjör Kristina Flisberg.  

Tillsammans med de som får pengar från Klimatklivet gör vi angelägna satsningar för klimatet. Merparten av investeringarna görs av de som genomför åtgärderna. Vi investerar i det som ger mest klimatnytta, säger Nanna Wikholm samordnare för Klimatklivet på Naturvårdsverket.   

Beviljade projekt i Västra Götalands län 

Göteborg, Higab AB

Energikonvertering från naturgas till fjärrvärme  

Göteborg, Göteborgs Energi AB

Laddinfrastruktur  

Falköping, Falköpings Kommun

Förbehandlingsanläggning för matavfall till biogasproduktion      

Fakta om Klimatklivet

Fram till den 15 november finns ytterligare en möjlighet att söka pengar från Klimatklivet. Därefter ska ytterligare 600 miljoner kr fördelas årligen fram till och med 2018. Åtgärder som kan få stöd är konkreta klimatåtgärder inom till exempel transport, livsmedel, bostad, stadsbyggnad och energi. Det kan exempelvis vara insatser för att byta trafikslag och utbyggnad av laddinfrastruktur, satsningar på förnybar energi, effektivare energianvändning inom industrin och åtgärder för minskade utsläpp inom jordbruket.  

Information om Klimatklivet finns på Naturvårdsverkets och Länsstyrelsens webbplatser.