Förslag på hur Västra Götaland ska bli fossiloberoende efterfrågas

Förra veckan lanserade regeringen satsningen ”Fossilfritt Sverige” och snart samlas världens ledare i Paris för enas om ett nytt globalt klimatavtal. I Västra Götaland finns mer ambitiösa klimatmål än vad Sverige genom EU kommer att driva i Paris. Här finns ett starkt politiskt ledarskap som vill öka tempot i klimatfrågan. Nu efterfrågas förslag på hur målet en fossiloberoende region år 2030 ska nås.
Tjej med mikrofon

Fram till 18 december kan företag, forskare, organisationer och andra aktörer komma med förslag på satsningar på hur Västra Götaland ska bli fossiloberoende.

Detta är en del av ett dialogarbete där många olika samhällsaktörer deltar, en process som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götaland.