Dags för Förebygg.nu i Göteborg

Konferensen Förebygg.nu är den främsta mötesplatsen och forumet för alla som arbetar med brottsförebyggande, drogförebyggande och främjande arbete lokalt, regionalt och nationellt. Konferensen äger rum på Folkets hus, Göteborg, 11-12/11.

– Vi har lyckats få många intressanta föreläsare och forskare till konferensen. Det kommer att bidra till att stärka kunskaperna och kompetenserna inom förebyggande arbete både här i Västra Götaland och i landet, säger Lennart Rådenmark, länssamordnare för drogförebyggande arbete på Länsstyrelsen Västra Götaland.

I år inleds konferensen med Elisabet Aldenberg från Socialdepartementet. Hon talar om ”Långsiktigt, strukturerat och samordnat ANDT-arbete på alla nivåer – ny strategi med hög ambitionsnivå”. Efter det följer Maria Renström från Världshälsoorganisationen (WHO) med ”Ett starkt folkhälsoperspektiv behövs för att minska de globala narkotikaproblemen”.

Konferensen på Folkets Hus i Göteborg innehåller sedan ett antal seminarier och valbara fördjupningsspår inom exempelvis alkoholpolitik, brottsförebyggande arbete i samverkan, evidensbaserade metoder vid prevention och forskning om tonåringar.

Förebygg.nu arrangeras av Länsstyrelsen, Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland, Göteborgs Stad, Polisen Region Väst, Västra Götalandsregionen, Folkhälsomyndigheten, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning och Centrumbildningen CERA vid Göteborgs universitet.

Media är välkomna att ta del av konferensen.

Läs mer på konferensens webbplats