Länsstyrelsen Västra Götaland deltar i kärnkraftsövning Gripen

Torsdagen den 5 november deltar ett sextiotal medarbetare på Länsstyrelsen Västra Götaland i en kärnkraftsövning. Då övas på ledning, samverkan och kommunikation vid en utrymning av området närmast Ringhals kärnkraftverk.

Totalt deltar 18 olika aktörer från Hallands län och Västsverige. Scenariot är att runt 20 000 människor måste utrymmas efter en olycka på Ringhals.

Länsstyrelsen i Halland ansvarar för övningen. För Länsstyrelsen i Västra Götalands del blir övningen ett tillfälle att öva samverkan med Länsstyrelsen i Halland och pröva att arbeta utifrån de krisberedskapsplaner som finns.

– Det är viktigt att vi, tillsammans med Länsstyrelsen Halland och övriga aktörer, övar vår förmåga att hantera konsekvenserna av ett eventuellt utsläpp av radioaktiva ämnen från Ringhals kärnkraftverk, säger Charlotta Källerfelt, lokal övningsledare på Länsstyrelsen Västra Götaland.

Länsstyrelsen ansvarar för räddningstjänst och sanering vid utsläpp, eller överhängande fara för utsläpp, av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning i en sådan omfattning att särskilda åtgärder krävs för att skydda allmänheten.

Läs mer om Länsstyrelsens uppdrag som krisberedskapsmyndighet

Läs mer om övning Gripen på Länsstyrelsen Hallands webbplats