Tillsammans mot rasism

Årets tema under Mänskliga Rättighetsdagarna på Svenska Mässan 9-10 november är ”Tillsammans mot rasism – agera för allas lika värde lokalt och globalt”.

– Förhoppningen är att årets program bidrar till en större medvetenhet om rasism och strukturell diskriminering, säger Talieh Ashjari, mångfaldsdirektör på Länsstyrelsen Västra Götaland. Genom en djupare förståelse har vi en större möjlighet att bekämpa rasismen på alla nivåer i samhället.

Länsstyrelsen Västra Götaland, tillsammans med Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad, ingår i den lokala arrangörsgruppen. Länsstyrelsen kommer att ha en monter på plats under dagarna och även medverka med två seminarier och två miniseminarier.

Seminarier

Vår tids samhällsomdaning – livsvillkor och diskriminering

Ett seminarium om att skapa rättvisa och socialt hållbara städer.
Medverkande: Birgitta Guevara, MR-strateg, Länsstyrelsen Västra Götaland, och Hans Abrahamsson, forskare, Göteborgs universitet.
Tid: 9 november kl. 13:00 - 14:30
Plats: R31, Svenska Mässan, Göteborg

Ungas villkor och drivkrafter – delaktighet som en mänsklig rättighet

Seminariet behandlar ungdomars uppväxtvillkor utifrån deras egna livsberättelser.
Medverkande: Ann Hansson, analytiker, Länsstyrelsen Västra Götaland, och ungdomar från olika projekt inom Göteborgs Stad.
Tid: 10 november kl. 13:00 - 14:00
Plats: G3, Svenska Mässan, Göteborg

Miniseminarier

Unga och våld i parrelationer

Medverkande: Helén Boo, Dialoga, och Sophie Nilsson, utvecklare, Länsstyrelsen Västra Götaland.
Tid: 9 november kl. 10.30 – 11.00
Plats: Stora scenen  

Ökad egenmakt för nyanlända – informationsverige.se

Medverkande: Maria Nobel, webbutvecklare, Länsstyrelsen Västra Götaland.
Tid: 10 november kl. 15.00 – 15.30
Plats: Foajéscenen

Vilka övriga talare kommer att medverka på MR-dagarna i Göteborg? Hur ser schemat för seminarierna ut? Bläddra i programtidningen.

Läs mer om dagarna och boka biljett.

För dig som inte köpt biljett finns det ändå mycket att göra på Mänskliga Rättighetsdagarna. Fri entré till miniseminarier och utställningar 9-10 november. Miniseminarierna äger rum på öppna scener på utställartorget och i foajén och kräver ingen biljett. Här pågår ett non-stop-program med debatter, samtal och kulturinslag. På utställartorget kan du möta ett 70-tal organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter i praktiken.  

Välkommen!


 

MR-dagarna 2015