Pilgrimsled och hällebräcka i nytt naturreservat

Länsstyrelsen har fattat beslut om ett nytt naturreservat vid Upperud i Melleruds kommun norr om Dalslands kanal. Reservatet, som heter Forsbo, omfattar värdefulla områden för turism och friluftsliv och rymmer dessutom ett åttiotal rödlistade arter.
Vandrare på Pilgrimsleden. Foto: Lennart Olsson.

Reservatet, som är drygt 250 hektar, ligger vid Upperuds sluss och omfattar både vatten och skogar. Tvärs genom reservatet går Pilgrimsleden och stränderna i reservatet vid Spången och Östebosjön utnyttjas av kanotister och båtfolk på Dalslands kanal.

Men området är inte bara attraktivt för turism och friluftsliv. Det är ett av de allra artrikaste områdena i Dalsland. Inte mindre än ett åttiotal rödlistade arter finns här. Bland annat den lilla hällebräckan som bara förekommer i Skandinavien och har sitt huvudutbredningsområde i Dalsland och kring Oslofjorden.

Mest anmärkningsvärd är kanske den oerhört artrika svampfloran. Inte mindre än ett fyrtiotal rödlistade arter har noterats i området. Eller vad sägs om violett fingersvamp, saffransfingersvamp, blårödling, fyrflikig jordstjärna och kungsspindling för att nu bara nämna några.

I och med att beslutet nu är fattat kan arbetet börja med att ställa i ordning området och restaurera en del av de gamla hagmarkerna och de öppnare strandzonerna. Målsättningen är att på sikt återuppta betesdriften i delar av området.

Har man vägarna förbi Upperud en vacker försommardag bör man stanna till vid slussarna, ta en promenad på Pilgrimsleden och njuta av blomsterprakten i reservatet. Är man svampintresserad är hösten rätt tid.


Kontakta oss

Pressansvarig:
Anita Nilsson
Telefon: 010-224 45 46
Mobil: 0736-60 51 18